Väder - konditioner 

Väder är intressant för oss radioamatörer eller mer hur konditionerna är uppe i atmosfären

E-skikt = luften som är 90 - 150 km över havet där radiovågor mestadels studsar och ner till marken igen.

 

Planetary K-index 3-day Plot