Spectrum

test av modulation, svepa frekvenser, signaler , bandbredd m.m.

specmod