Nätverksanalysator

kan man mäta en hel del och få en överskådlig grafisk bild på resultatet.

trimning av kavitetsfilter med justerskruv och sedan test för att se mest respektive minst dämpning.

kolla en antenns kondition , SWR ståendevåg förhållande , se smithdiagram för impedansampassning

27MhzSmith

det ljusa strecket eller "pricken" skall vara så nära centrum av cirkeln som möjligt.

dämpning i en koaxkabel m.m.