Mätteknink - Mätexempel

Stabilock - Frekvens,Deviation,Modulation

Spectrum,- Bärvåg, Modulation

Signalgenerator – Sänder en bärvåg på inställd frekvens,signalstyrka,modulation

Nätverksanalysator, Kavitet (frekvens filter )

SWR