Kris / FRG  

Vid bl.a. allvarliga samhällsstörningar kan vi hjälpa till

Kommunerna har utbildade FRG personer ( Frivillig Resurs Grupp )

Jag är utbildad FRG,  inom bl.a HLR Hjärt-Lung-Räddning , Brandutbildning, Kommunikation

och har varit med vid 3st skarpa tillfällen ,

Stormen Per, där det blev avbrott i både El o telekommunikationen i 2-3 dygn

och där vi radioamatörer i Kinda stod för radiosambandet mellan Kisa, Rimforsa, Horn

Skogsbrand Bröt, Skogsbrand i Slätmon på toppen av Väsby branter,

Vi har olika övningar bl.a. senaste var att leta efter försvunna svampplockare

Ulrika skola FRG Kinda grupp3