Frekvens

Är det vi ställer in på radion, eller kanal är lättare att säga

men varje kanal har en specifik frekvens. exempel 103,6 Mhz Svergies radio östergötland

 

 

exempel på Våglängd = Ljusets hastighet 299 792 458 m/s  delat på  145700000 frekvens i Hz = 2,057 meter

eller lite enklare  300 / 145,700 MHz = 2,059 meter  så vi kallar det 2m bandet