Släktingar i USA

                personer i släkten som valde att emigrera, utforskar jag i,  deras livshistorier och öden

bl.a. Pantzar,  Edvin Andersson som här rensar landet.

Edvin i Potatisland

Här är släktingar från Seattle som kom på ett besök.

Puala o Al Amell o Ted

back: Jessica, Ted

front: AL , Paula