Gårdar och Torp

Har besökt släktgårdar, letat rester efter gamla förfallna torp, backstugor, soldattorp

där släktingar är födda eller har bott

vissa är bara delar av grunden och murstock kvar i en hög markerad med en kopparskylt.

i undermenyerna kommer det historier om olika platser bl.a.

Hvilekulla , Folkinge, Malma