Sändaramatör SM5YMX

är vi som pratar med varandra över radio, Jag fick min privata signal SM5YMX

QSL-kort, liknande ett vykort är en kvittens på att man har haft kontakt med varandra över radio

vi får även exprimentera med våra utrustningar.

Jag är med i Radioklubben CQ som har klubbsignalen SK5CN

Vill du bli sändaramatör hör av dig så hjälper jag till hur du eller ni ska gå till väga.